Ze względu na specyfikacje sprzedawanych artkułów należących do umundurowania Policyjnego , ARTYKUŁY MOŻE NABYĆ TYLKO OSOBA DO TEGO UPOWAŻNIONA.

Art. 61. § 1. 
Kto przywłaszcza sobie stanowisko, tytuł lub stopień albo publicznie używa lub nosi odznaczenie, odznakę, strój mundur, do których nie ma prawa,podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany.